พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation

คำถามเกี่ยวกับ IELTS

IELTS FAQs ตอบคำถามของน้องๆ

ค่าสอบไอเอลเท่าไหร่?

ค่าสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ให้คำปรึกษาจาก IDP ของน้องๆ บอกได้ว่า ถ้าจะสอบไอเอลจะต้องเสียเท่าไหร่ หรือน้องๆ จะติดต่อมาที่ศูนย์สอบใกล้บ้านก็ได้ ค่าสอบของไอเอลจะเท่ากันทั้งสองแบบ (Academic และ General Training) สามารถเช็คราคาสอบไอเอลได้ที่นี่ Click ...

จะสมัครสอบยังไง?

คอนเซลเล่อร์ของน้องๆ ช่วยเลือกวันสอบกับสถานที่สอบได้ คลิกตรงนี้เพื่อสมัครสอบ ...

ถ้าจะต้องขอยกเลิกหรือเลื่อนการการสอบออกไป จะทำอย่างไร?

น้องๆ ต้องติดต่อศูนย์สอบที่สมัครสอบเอาไว้ ถ้าเลื่อนหรือยกเลิกการสอบก่อนเวลาสอบที่ลงเอาไว้ 5 อาทิตย์ น้องจะได้รับเงินค่าสอบที่หักค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วคืน ถ้าหลังจาก 5 อาทิตย์ จะ่ขอเงินคืนไม่ได้ ยกเว้นมีเหตุผลทางการแพทย์ ถ้ามาสอบไม่ได้เพราะป่วยหนักสามารถนำใบรับรองแพทย์มายืนเรื่องที่ศูนย์สอบภายใน 5 วันทำการ น้องจะได้รับเงินค่าสอบที่หักค่าธรรมเนียมแล้วคืน ถ้าสายเพราะเรื่องที่ทางเราควบคุมไม่ได้ เช่น รถติด ทางศูนย์สอบอาจจะให้เลื่อนไปสอบในการสอบครั้งต่อไปที่ว่างและเร็วที่สุด

ต้องสอบข้อสอบทุกพาร์ทในวันเดียวใช่ไหม? สอบพาร์ทไหนก่อน?

การสอบฟัง อ่าน และ เขียน จะต่อกันทันทีตามลำดับโดยไม่มีการพัก ส่วนการสอบพูดนั้นจะจัดขึ้น 7 วันก่อนหรือหลังสอบ ขึ้นอยู่กับทางศูนย์สอบ ศูนย์สอบหลายๆ ที่ของเราจะให้ผู้เข้าสอบเลือกวันสอบพูด จะเป็นในวันเดียวกับข้อสอบเขียนเลยก็ได้ หรือจะสอบคนละวันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนที่น้องๆ สะดวก

กฎการสอบมีอะไรบ้าง

กฎและแนวทางการสอบอยู่ในข้อควรระวังในใบสมัครสอบยู่แล้ว น้องๆควรจะอ่านรายละเอียดในสมุดประจำตัวผู้สอบโดยละเอียด เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในห้องสอบบ้าง ทาง IDP มีคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับวันสอบในเว็บ www.IELTSessentials.com ด้วย

เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง

ทางศูนย์สอบได้จัดเตรียมดินสอและยางลบไว้ให้ สิ่งที่น้องๆ ต้องเตรียมมาก็คือพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่ใช้สมัครสอบเข้าสอบด้วย อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ น้องๆ ต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารและวางไว้ในพื้นที่ว่างของส่วนตัวที่ทางศูนย์จัดสอบจัดไว้ให้ ถ้าไม่ปิดเครื่องหรือนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบจะถือว่าทุจริต ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสอบ

สอบพูดเป็นอย่างไร

เป็นการพูดคุยเรื่องต่างๆ กับผู้ทดสอบ ที่ได้รับการรับรองและมีคุณวุฒิเหมาะสมจากIELTS การสอบพูดจะมีทั้งหมด 3 ส่วน และเสียงตอนสอบจะถูกอัดเอาไว้

ต้องเอาอะไรไปสอบพูดบ้าง

พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่ใช้สมัครสอบ และใช้หลักฐานอย่างเดียวในการยืนยันตัวตนตลอดทั้งการสอบ จะมีการตรวจเอกสารแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ด้วย

จะได้ยินสำเนียงภาษาอังกฤษแบบไหนในการสอบฟังและสอบพูด

ไอเอลเป็นข้อสอบระดับนานาชาติ จึงมีการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษหลายหลากทั้งในการสอบฟังและสอบพูด

เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ได้ไหม

น้องๆ เขียนคำตอบเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยก็ได้ ไม่ว่าจะพาร์ททักษะการฟัง การอ่าน หรือการเขียนก็เขียนเป็นตัวใหญ่ได้

ไอเอลให้คะแนนอย่างไร

คะแนนของไอเอลจะมีทั้งหมด 9 ระดับ น้องๆ จะได้รับคะแนนในแต่ละทักษะแยกกัน และคะแนนรวมของผลสอบไอเอล

ใช้ดินสอทำข้อสอบได้ไหม

น้องๆ จะต้องใช้ดินสอในการทำข้อสอบฟัง (listening) ข้อสอบอ่าน (Reading) และข้อสอบเขียน (Writing) เท่านั้น

จดโน้ตลงในกระดาษข้อสอบฟังและข้อสอบอ่านได้ไหม

น้องๆ โน้ตลงไปในกระดาษคำถามได้เลย โดยผู้ตรวจข้อสอบจะไม่ได้ดูกระดาษคำถามของน้องๆ อยู่แล้ว

คะแนนเท่าไหร่ถึงเรียกว่าผ่าน

การสอบไอเอลไม่มีสอบผ่านหรือสอบตก สถาบันหรือองค์กรต่างๆ จะเป็นคนที่กำหนดคะแนนขั้นต่ำของไอเอลเองว่าต้องการแค่ไหน น้องๆ สามารถลองเสิร์จรายชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ใช้ไอเอลในการสมัครงานได้

ผลสอบออกเมื่อไหร่

ผลสอบจะออกหลังวันสอบ 13 วัน โดยน้องๆ จะได้รับเอกสารผลสอบ 1 ชุด แต่ในกรณีที่น้องๆ ยื่นเอกสารให้Citizenship and Immigration Canada (CIC) หรือ the United Kingdom Border Agency (UKBA) น้องๆ จะได้รับเอกสาร 2 ชุด โดยจะต้องยืนหลักฐานยืนยันว่าจะใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์นี้

ได้รับผลสอบกี่ชุด

น้องๆ จะได้รับผลสอบเพียงชุดเดียว ยกเว้นว่าน้องๆ จะยื่นเอกสารให้Citizenship and Immigration Canada (CIC) หรือ the United Kingdom Border Agency (UKBA) น้องๆ จะได้รับเอกสาร 2 ชุด โดยจะต้องยืนหลักฐานยืนยันว่าจะใช้เอกสารเพื่อยื่นให้กับสองหน่วยงานนี้ โดยน้องๆ จะขอให้ส่งผลสอบไปยังสถาบันต่างๆ ได้ไม่เกินห้าแห่งตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร ถ้าส่งไปรษณีย์แบบธรรมดาจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากจะส่งข้ามประเทศน้องๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง ถ้าจะขอรับผลสอบมากกว่าห้าชุด น้องๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์จัดสอบที่รับผิดชอบเรื่องผลสอบของน้อง โดยจะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมในการขอเอกสารเกิน 5 ชุด ถ้าน้องทำผลสอบหายก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์จัดสอบที่รับผิดชอบเรื่องผลสอบของน้อง

ถ้าศูนย์สอบปิดหลังจากที่สอบไปแล้ว จะติดต่อเรื่องผลสอบได้อย่างไร

ถ้าศูนย์จัดสอบที่น้องสอบปิดแล้ว เรายังจะสามารถส่งผลสอบไปยังองค์กรได้หลังจากที่น้องๆ สอบแล้วไม่เกินสองปี ดูรายละเอียดว่าจะติดต่อเราอย่างไรได้เลย ถ้าจะขอผลสอบน้องจะต้องกรอกเอกสารขอผลสอบเพิ่ม น้องๆ ต้องเขียนข้อมูลและสะกดชื่อให้ตรงกับเอกสารแสดงตน ส่งเอกสารโดยการคลิกที่ปุ่ม Submit ที่ใต้เอกสาร และแนบไฟล์พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่ใช้สมัครสอบมาด้วย โดยจะมีให้แนบหลังกดส่งเอกสาร ผลการสอบจะส่งไปให้ที่สถาบันหรือองค์กรเท่านั้น จะไม่ส่งให้น้องๆ ครอบครัวหรือเพื่อน โดยบริการนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จะสอบใหม่ได้ตอนไหน

ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาที่น้องๆ ต้องเว้นการสอบ แต่เราแนะนำว่าน้องๆ ควรจะทบทวนเพิ่มเติมก่อนที่จะไปสอบอีกครั้ง ศูนย์จัดสอบบางทีมีการจัดคอร์สเตรียมตัวสอบและคอร์สเรียนภาษาให้ด้วย ลองถามพี่เคาเซลเล่อร์ IDP ของน้องดู หรือว่าจะติดต่อทางศูนย์จัดสอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้

ถ้าไม่พอใจกับคะแนนที่ออกมาจะทำอย่างไร

น้องๆ สามารถยื่นเรื่องให้ตรวจข้อสอบของน้องใหม่ได้ที่ศูนย์จัดสอบภายใน 6 สัปดาห์หลังจากการสอบ โดยน้องๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่อง และจะได้รับเงินคืนหากผลคะแนนมีการเปลี่ยนแปลง โดยคนให้คะแนนและผู้ตรวจข้อสอบของไอเอลจะให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมีมาตรฐานและคุณภาพในการควบคุมสูงอยู่แล้ว

ลงทะเบียนสอบ IELTS กับ IDP
บทความน่าสนใจ

ทำไมต้องสอบ IELTS กับ IDP

นี่คือสิ่งที่ IDP มอบให้ผู้ที่สมัครสอบ IELTS กับ IDP ที่ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะพร้อมสำหรับการสอบที่กำลังมาถึงและผ่านแน่นอน!

ทำไมต้อง IDP

IDP เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยเหลือนักเรียนจากนานาประเทศในการศึกษาต่อในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ใช่

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?